Gallejaur ligger i den södra spetsen av Arvidsjaurs kommun i länet Norrbotten eller med ett äldre vokabulär; i Arfvidsjaurs socken i Pite lappmark.

Vid Järvträsk svänger man av väg 365 för att sista milen till byn färdas på grusväg. Parkeringsplatser för såväl bil som buss håller på att iordningställas vid servicebyggnaden strax innan byn. Tills vidare kan bussar parkera på mötesplatsen i början av byn.

Om vägar – en kort historik.

Trakterna kring Gallejaur var länge väglöst land. I slutet av 1800-talet bröts den så kallade militärvägen mellan Sollefteå och Boden. Den innebar bro över Skellefteälven vid Treholmsfors (ett par 100 meter från nuvarande bro) och förbättrade kontaktmöjligheter för Gallejaurborna åt Norsjöhållet. Med tiden bröts en enkel kärrväg från byn och ut till Dragnäs där militärvägen passerade. 1931 anlas en cykelväg mellan Gallejaur och Södra Sandträsk, det så kallade ”cikelsnör´ä”.

En riktig landsväg till byn bröts först 1952. Den följde i stort den gamla stigen över bergen till Järvträsk där anslutning skedde till militärvägen, nuvarande länsväg 365.

Klicka nedan för att komma åt vår folder

Folder 

Kontakta oss

Gallijar-Järvlia Kulturbygdsförening

Gallejaur 5

930 81 Glommersträsk

Tel.0960-22040.  070-346 58 54 

Besök oss

Producerad med medel från landsbygdsprogrammet, Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Arvidsjaurs kommun, Stiftelsen Systrarna Karlsson i Gallejaur och Gallijar-Järvlia Kulturbygdsförening.

© Gallijar-Järvlia Kulturbygdsförening. 2009

Gallejaur © 2009 •

Gallejaur © 2009 •