Utställningar 2019

Björk - redskapens träd.


En utställning om allt vad man använde

björken till i forna tider.


i Infobyggnaden

Jolåm a Skodjom

en utställning om jord och skogsbrukets gamla redskap.


i Rundlogen

Gallejaur © 2009 •

Gallejaur © 2009 •